• v.v. Go-Ahead Kampen
 • CORNAVIRUS; UPDATE 1 APRIL 2020

  BERICHT AAN DE LEDEN, OUDERS/VERZORGERS VAN LEDEN VV GO-AHEAD KAMPEN

   

  Gisteren, 31 maart 2020, heeft het kabinet verlenging van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan aangekondigd. Hierdoor is het tot en met 28 april a.s. niet toegestaan om te voetballen of te trainen. Het sportpark blijft tot deze datum dan ook gesloten, evenals de kantine.

   

  Zoals u in het bericht van de KNVB heeft kunnen lezen, heeft de KNVB vanwege bovengenoemde verlenging van de maatregelen al moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat. Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

   

  Ten aanzien van de contributie en financiën

  De contributie-inning gaat gewoon door. Hiermee doen we een beroep op u. Leden verbinden zich voor een heel seizoen aan een voetbalvereniging, we hebben als vereniging een gezamenlijk belang en de financiële consequenties zijn nu nog moeilijk te overzien. De vaste kosten van de vereniging gaan vooralsnog gewoon door en we hebben te maken met gederfde inkomsten. We zullen als bestuur bezien welke kostenbesparingen we mogelijk op korte termijn al kunnen doen en we houden de vinger aan de pols om zonodig verdere maatregelen te nemen.

   

  We blijven de situatie monitoren en u via de website (www.goaheadkampen.nl) zo goed mogelijk op de hoogte houden.

   

  Wij rekenen op uw steun in deze lastige tijd en hopen u binnen afzienbare tijd weer op ons sportpark Middenwetering te kunnen begroeten.

   

   

  Met sportieve groet,

   

  Namens het bestuur van de vv Go-Ahead Kampen

  Theo Rietkerk

  Voorzitter

   

rfwbs-slide