• v.v. Go-Ahead Kampen
 • Coronavirus; update 12 november 2021 (tweede versie)

  Afgelopen zaterdag heeft het Bestuur een eerste reactie geplaatst naar aanleiding van de aanscherping van de landelijke coronamaatregelen (per 13-11-2021). In de afgelopen dagen heeft het Bestuur een aanvullend advies ontvangen van de KNVB, NOC-NSF en de gemeente Kampen over de wijze waarop de diverse maatregelen het best kunnen worden toegepast. Op basis van deze adviezen wordt het bericht van afgelopen zaterdag in zijn geheel vervangen door onderstaande aanwijzingen.

  Het bestuur van Go-Ahead Kampen

  Algemene gezondheidsvereisten:

  1. Spelers/trainers die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) komen niet naar de training of naar een wedstrijd.

  2. Spelers/trainers die in quarantaine verblijven komen niet naar de training of naar een wedstrijd.

  3. Het dringende advies is om voor en na trainingen en wedstrijden 1,5 meter afstand van anderen te houden.

  4. Spelers die besmet zijn melden dit onmiddellijk bij hun trainer. Trainers geven deze besmettingen onmiddellijk door aan bestuur@goaheadkampen.nl en (Jo-19 en lager) ook aan jeugdbestuur@goaheadkampen.nl.

  Vooraf: Om te voldoen aan de landelijk opgelegde maatregelen en de kans op besmetting/het overbrengen binnen onze vereniging doen wij een dringend beroep aan een ieder om onderstaande aanwijzingen te respecteren en daar ook naar te handelen. Op ons sportcomplex (de binnenruimtes) geldt de CTB-verplichting. Er wordt steeksproefsgewijs op een CTB gecontroleerd. Van een ieder aanwezig op ons sportcomplex wordt wel verwacht dat hij / zij medewerking verleend aan deze controle.

  Toegang sportcomplex Go-Ahead Kampen:

  1. Ons sportcomplex is toegankelijk voor trainers en spelers die op dat moment trainen of voetballen.

  2. Ons sportcomplex is toegankelijk voor ouders die een teamgerelateerde functie hebben (dus begeleiders, vlaggers en scheidsrechters, 'rij-ouders' - maar zo beperkt mogelijk). Voor deze groep geldt geen CTB-verplichting.

  3. Ons sportcomplex is toegankelijk voor vrijwilligers binnen onze vereniging die een taak of functie te verrichten hebben (kantine/ co├Ârdinatoren/ onderhoud/ bestuur e.a.). Voor deze groep geldt geen CTB-verplichting.

  4. Trainers en spelers mogen voor en na hun eigen wedstrijd niet gaan kijken bij wedstrijden/trainingen van andere teams op ons sportcomplex. Hierdoor vallen zij ook onder de categorie 'toeschouwer'. Verzocht wordt zo snel mogelijk na de training/wedstrijd ons sportcomplex te verlaten.

  Toegang kleedkamers:

  1. Het kleedkamergebouw (de kleedkamers) is toegankelijk voor alle spelende leden. Bij het betreden van de kleedkamer geldt voor spelers (18+) de CTB-verplichting.

  2. Spelers (18+) die geen CTB kunnen of willen overleggen worden verzocht om zich thuis om te kleden en te douchen. Zij komen niet in de kleedkamer.

  3. Verblijf in de kleedkamers wordt door de trainer/coaches beperkt tot een minimum. Trainers/coaches worden verzocht, zoveel als mogelijk, gebruik te maken van de buitenruimte.

  Toegang kantine Go-Ahead Kampen:

  1. De kantine is op zaterdagen geopend tot uiterlijk 19:00 uur.

  2. De kantine (bij verblijf binnen) is toegankelijk maar wel met de CTB-verplichting. Tijdens verblijf in de kantine zit iedereen geplaceerd met andere woorden: iedereen zit op een stoel of kruk. Zijn er geen stoelen of krukken beschikbaar: dan wordt men verzocht om de kantine weer te verlaten.

  3. De kantine is ook toegankelijk voor afhaal van snacks en snoep (doorstroom) maar met gebruik van een mondkapje en met de 1,5 meter afstand maatregel in acht nemend.

  Toegang bestuurskamer / sponsorhome Go-Ahead Kampen:

  1. De bestuurskamer / sponsorhome is, indien het eerste thuis speelt, een uur voor de wedstrijd geopend.

  2. De bestuurskamer/ sponsorhome is te gebruiken door genodigden maar met de CTB-verplichting. Tijdens verblijf in de bestuurskamer / sponsorhome zit iedereen geplaceerd met andere woorden: iedereen zit op een stoel of kruk. Zijn er geen stoelen of krukken beschikbaar: dan wordt men verzocht om de bestuurskamer / sponsorhome weer te verlaten.

  Speelt een team van Go-Ahead uit:

  1. Als teams van Go-Ahead uit spelen, raadplegen de trainers zelf de geldende maatregelen van ontvangende club. En respecteren deze!

  2. Trainers/ begeleiders zorgen voor een beperkt aantal 'rij-ouders'rfwbs-slide