• v.v. Go-Ahead Kampen
 • Coronavirus; Aanscherping landelijke Coronaregels per 29 september 2020.

  De komende drie weken zien er qua voetbal helaas door de verscherpte coronamaatregelen anders uit dan waar we de afgelopen tijd al weer gewend aan waren geraakt. Uiteraard hadden we het heel graag anders gezien, maar de huidige situatie zorgt ervoor dat we nu even een stapje terug moeten doen zodat we hopelijk over 3 weken weer terug kunnen naar de oude situatie.

  Algemeen

  Heb je klachten, heeft iemand uit je huishouden last van koorts of benauwdheid of zit je in quarantaine? Blijf dan thuis! Ben je binnen 14 dagen voor de wedstrijd in een gebied met een oranje of rood reisadvies geweest? Blijf dan thuis!

  Alle regels voor Corona-preventie gelden; denk daarbij aan:

  • niet aanwezig zijn als je ziekteverschijnselen hebt
  • 1,5 meter afstand voor volwassenen,
  • het toepassen van de hygiënemaatregelen
  • het volgen van aanwijzingen van functionarissen en instructies op de posters

  Naast de al bekende algemene richtlijnen van het RIVM en rijksoverheid gelden tot nader bericht de  volgende regels bij Go-Ahead Kampen:

  • De kantine is gesloten voor minimaal de komende 3 weken (tot en met 20 oktober).
  • Het sportpark is uitsluitend toegankelijk voor voetballers, teambegeleiding, kaderleden, bestuurders, toezichthouders en niet voor overige bezoekers/ouders.
  • Ouders die kinderen met de auto brengen verzoeken wij dit op een zo veilig mogelijke wijze te doen. Houdt hierbij rekening met de veiligheid van de kinderen en/of overige weggebruikers en probeer de doorstroom van het verkeer zo min mogelijk te belemmeren.
  • Ouders die kinderen na afloop van de training weer ophalen verzoeken wij te wachten op de parkeerplaats. Hierbij uiteraard het dringende verzoek om de 1,5 meter afstandsregel met andere ouders in acht te nemen en zo snel mogelijk na de training ook het sportpark weer te verlaten (eventuele contactmoment zo kort mogelijk houden en zoveel mogelijk beperken).
  • Wedstrijden (uit en thuis) vinden plaats zonder publiek.
  • Pers wordt verzocht zicht voorafgaand te melden bij bestuur@goaheadkampen.nl  
  • Ouders van bezoekende teams t/m 19 jaar die meerijden met het team worden beschouwd als teambegeleiding en hebben toegang tot het sportpark (zie ook www.rijksoverheid.nl). Wij willen alle betreffende teams dringend verzoeken hier serieus mee om te gaan en hebben als stelregel 1 ouder op 3 spelers. Dit geldt ook voor Go-Ahead Kampen teams die een uitwedstrijd spelen.
  • Op trainingsavonden zijn er voor de teams t/m JO12 geen kleedkamers beschikbaar. Spelers worden dus verzocht in sportkleding naar de training te komen en na afloop thuis te douchen.
  • Verzocht wordt om kleedkamergebruik door teams vanaf leeftijdscategorie JO13 zo kort mogelijk te houden. De voorkeur geniet om in sportkleding naar de training te komen en ook om na afloop thuis te douchen. Als er toch op de accommodatie gedoucht gaat worden dan graag het kleedkamerbezoek zo kort mogelijk houden.
  • Op wedstrijddagen zijn de kleedkamers beschikbaar, uitsluitend voor teams ouder dan 12 jaar. Dus alle jeugdteams t/m JO12 dienen thuis om te kleden en te douchen.
  • Elk team dient de kleedkamer na afloop van de wedstrijd schoon achter te laten
  • Voetballers en begeleiding dienen het sportpark zo snel mogelijk na afloop van hun betreffende training en /of wedstrijd te verlaten en mogen niet onnodig lang op het sportpark blijven
  • Toiletten worden apart aangegeven, omdat de kantine dicht is.

  Zie voor meer informatie en toelichting “VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS EN VOETBAL” op de website van de KNVB:

  https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

  We gaan er vanuit dat een ieder zich aan de nieuwe maatregelen houdt, zodat we hopelijk na de komende 3 weken weer een stap vooruit kunnen maken.

  Wanneer er veranderingen optreden zal verdere berichtgeving volgen.
  Bestuur Go-Ahead Kampen

   

rfwbs-slide