• v.v. Go-Ahead Kampen
  • Deelname JO9 en J10 aan future academy PEC Zwolle

    De afgelopen weken hebben drie jongens uit de JO9 en drie jongens uit de JO10 meegetraind met de future academy van PEC Zwolle. Doel van de future academy is om jongere spelers uit het derde en vierde kwartaal met elkaar te laten trainen omdat de huidige indelingen op leeftijd maakt dat er fysiek soms een groot verschil is, maar dat dit niks zegt over de kwaliteiten van jongens cq meiden. PEC Zwolle heeft de samenwerkende amateurverenigingen daarom gevraagd om een aantal spelers te selecteren om aan de future academy deel te nemen. Op 15 maart , 29 maart en 5 april hebben deze talentvolle jongens onder leiding van een aantal PEC Zwolle trainers gezamenlijk getraind bij VVOG, Go-Ahead Kampen en Alcides. De future academy wordt in mei afgesloten met een toernooi in het PEC Zwolle stadion, waar tegen andere teams uit de future academy wordt gespeeld. Een prachtige ervaring voor de jongens voor de JO9 en JO10  die aansluit bij het jeugdbeleid van Go-Ahead Kampen onze talenten verder te ontwikkelen. 

rfwbs-slide