• v.v. Go-Ahead Kampen
 • Geen vuurwerk (sier/knal, fakkels of rookpotten e.d.) mee nemen naar het sportpark!

  Beste leden en supporters,

   

  Wij - en ook DOSK – zijn door de KNVB aangesproken op het gebruik van vuurwerk voor, tijdens en na de derby tegen DOSK op 2 november jl. en hebben hiervoor ook een voorwaardelijke boete gekregen. Het afsteken van vuurwerk is verboden. De KNVB hanteert de regels strikt.

   

  Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel, tot ontbranding kunnen worden gebracht.

   

  Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk!

   

  Hoewel wij - en ook andere verenigingen - vinden dat sfeeracties bij derby’s horen en mogelijk moeten zijn, hebben wij geen toestemming kunnen verkrijgen om bij de derby tegen KHC een sfeeractie met enige vorm van vuurwerk (volgens criteria KNVB) voor aanvang van de wedstrijd te mogen doen. Tijdens de wedstrijd is het helemaal niet toegestaan.

   

  Daarom een dringende oproep aan allen om geen vuurwerk (sier/knal, fakkels of rookpotten e.d.) mee te nemen naar het sportpark!

   

  We vertrouwen er als bestuur op dat onze leden en supporters zich gedragen en zich aan de regels houden. Steun de spelers met je rood-gele aanwezigheid en sportieve aanmoediging!

   

  Bestuur vv Go-Ahead Kampen

rfwbs-slide