• v.v. Go-Ahead Kampen
 • Go-Ahead vraagt waterschap waterpeil te verlagen

  Doordat ook in de afgelopen periode weer veel trainingen en wedstrijden afgelast moesten worden is onderstaande brief door v.v. Go-Ahead Kampen aan het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta verstuurd. Hierin wordt verozcht om de waterstanden in Middenwetering te verlagen, zodat de velden beter bespeelbaar worden.

   

  Geacht waterschapsbestuur,

  Ook afgelopen donderdag 6 maart jl. hebben wij alle trainingen op natuurgras moeten aflassen en eruit moeten gooien bij onze voetbalvereniging vv Go Ahead Kampen.

  Afgelopen periode komt het te vaak voor dat wij trainingen en wedstrijden moeten aflassen waardoor met name de jeugdspelers en jeugdspeelsters de dupe zijn.

  De afgelastingen worden veroorzaakt door te natte sportvelden als gevolg van te hoge waterstanden. Wij hebben begrepen, dat het Waterschap Drents Overijsselse Delta, verantwoordelijk is voor het waterpeilbeheer op Middenwetering, waar onze voetbalvelden liggen. Deze informatie hebben wij doorgekregen van Bas Wonink, lid van het Algemeen bestuur van uw Waterschap.

  Met name de waterafvoer functioneert onvoldoende waardoor bij regenval het waterpeil nabij het sportpark te lang te hoog is, er te lang water op onze velden blijft staan en er daardoor niet gevoetbald kan worden. Wij hebben ook vernomen dat er maatregelen zoals een onderbemaling mogelijk zijn om de situatie significant te verbeteren.

  In het belang van de voetballende leden van onze vereniging met bijna 900 leden, doen wij een dringend beroep op u om op korte termijn het waterpeil op een voor ons gunstiger niveau te houden en daarvoor de noodzakelijke maatregelen te nemen. Wij hebben dhr Bas Wonink gevraagd het dossier te blijven volgen.

  Met vriendelijke groeten,

  Theo Rietkerk
  Voorzitter vv Go Ahead Kampen

rfwbs-slide