• v.v. Go-Ahead Kampen
 • Lidmaatschap

  Duur en verlenging van het lidmaatschap
  Een lidmaatschap bij de v.v. Go-Ahead Kampen geldt altijd voor 12 maanden. Het lidmaatschap wordt telkens per 1 augustus van elk jaar automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli van dat jaar schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie. Zie menu Contact voor de gegevens van de ledenadministratie.

  Kosten
  De maandelijkse kosten van het lidmaatschap zijn (per 1 januari 2015):

  Senioren : € 23,75
  35+ / 45+ : € 16,00
  Junioren : € 16,00
  Pupillen : € 12,50
  Mini's : € 6,50
  Niet spelende leden : € 9,00

   

  De kosten van de wedstrijdkleding zijn, in de vorm van lease, bij de lidmaatschapsprijs inbegrepen.

  De lidmaatschapskosten worden via automatische incasso geïnd. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geeft u hiervoor toestemming aan de vereniging.
  In mei van elk jaar wordt het zogenaamde bouwfondstientje, € 10,00 per gezin, geïncasseerd. Het Bouwfondstientje is bestemd voor het beheer en onderhoud van onze verenigingsgebouwen, zoals de kleedkamers en het clubhuis.

  Daarnaast hebben spelende leden vanaf JO12 en ouder, een KNVB spelerspas nodig. Deze spelerspas is 5 jaar geldig en de kosten hiervan bedragen € 3,00 éénmalig. De pas wordt na aanmelding als lid door de vereniging bij de KNVB aangevraagd.

  Aanmelden bij onze vereniging
  U kunt zich als lid aanmelden bij v.v. Go-Ahead Kampen door het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulieren kunt u hier downloaden.

  Bij het aanmeldingsformulier moet u ook de volgende zaken bijvoegen:

  • een recente pasfoto voor het aanvragen van de spelerspas (dit geldt niet voor de E- en F-pupillen). Zonder geldige spelerspas kunt u niet deelnemen aan officiële wedstrijden.
  • Een kopie van het indentiteitsbewijs voor nieuwe voetballeden vanaf 18 jaar en ouder.

  Het ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen kunt u opsturen naar of inleveren bij de ledenadministratie:
  opsturen naar of inleveren bij de ledenadministratie

  Specifieke KNVB regels bij overschrijvingen
  Een speler kan lid zijn van meerdere voetbalverenigingen, maar mag slechts in wedstrijden uitkomen voor één veldvoetbalvereniging en één zaalvoetbalvereniging (beide disciplines kunnen uiteraard ondergebracht zijn in één vereniging).
  Overschrijving is dan ook nodig:

  • als een veldvoetbalspeler voor een andere veldvoetbalvereniging of
  • als zaalvoetbalspeler voor een andere zaalvoetbalvereniging wedstrijden wenst te gaan spelen.

  Als u 13 jaar of ouder bent moet u hiervoor een overschrijvingsformulier laten invullen door de vereniging.

  Alle verzoeken tot overschrijving naar een andere voetbalvereniging moet u uiterlijk 15 juni van het seizoen indienen voor het volgende seizoen. Als een verzoek tot overschrijving na 15 juni wordt ingediend, wordt dit verzoek behandeld als zijnde een verzoek om dispensatie. Pupillen, 12 jaar en jonger, kunnen in de loop van het seizoen wel overschrijving krijgen. Hiervoor dient een "Verklaring van speelgerechtigheid pupillen" te worden ingevuld door de te verlaten vereniging.
  Onze ledenadministratie kan u hierbij helpen.
  Meer informatie omtrent overschrijvingen vindt u in deze KNVB brochure

  Abonnement clubblad "Contact"
  Tevens kunt u een abonnement nemen op ons clubblad "Contact". Via "Contact" blijft u op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging. "Contact" wordt in principe 5 keer per jaar als glossy uitgebracht.

  De kosten hiervan bedragen € 15,00 per jaar.

rfwbs-slide