• v.v. Go-Ahead Kampen
  • Vrijwilligerscommissie

    Go Ahead - Kampen is een warme vereniging met veel actieve leden die samen de club kleur geven. Veel vrijwilligers (250) zijn op de een of andere manier actief en wij kunnen niet zonder hen. Zij vormen namelijk de spil van Go Ahead Kampen ! 

    Om onze vereniging voor iedereen toegankelijk te houden, blijft het belangrijk dat alle voorkomende taken door zoveel mogelijk mensen worden gedaan, waardoor iedereen maar een kleine taak hoeft te vervullen. In een erg drukke agenda blijft het bovendien de kunst om de vrijwilligers aan je te blijven binden, maar ook om eenieder in zijn of haar kracht te zetten. Als club willen wij hierin naar de toekomst toe onderscheidend zijn / blijven en om die reden heeft het opstarten van een vrijwilligerscommissie onze aandacht. 

    De vrijwilligerscommissie zal binnen onze vereniging zich onder meer bezig houden met het werven van nieuwe vrijwilligers en het behouden van de huidige vrijwilligers. Daar-naast ook met het actualiseren van bijvoorbeeld de functieomschrijvingen. Graag willen wij op termijn een duidelijk beeld krijgen van alle vrijwilligers. Met andere woorden een vrijwilligersdatabank en - vacaturebank gaan gebruiken. 

    Wij zijn inmiddels blij dat wij een enthousiast lid hebben (Petra Kuipers), maar zoeken nog een aantal leden die het team van de vrijwilligerscommissie kunnen versterken. Bij belangstelling graag mailen naar: ps.deboer1@gmail.com of bij vragen: 06 -23210274 (Pieter de Boer).

rfwbs-slide